2020-10-15 mur berlinski - Busem z poznania - wycieczki inne niż inne

Przejdź do treści
berlin - mur berlinski
Powstanie i upadek muru berlińskiego


mapa
Co zobaczymy, Gdzie będziemy

 • Miejsce Pamięci Muru Berlińskiego (Wall Memorial on Bernauer Strasse)
 • Berlin Nordbahnhof - kolejowa stacja graniczna / stacja widmo, wystawa stała
 • Pałac Łez (dworzec i punkt przesłuchań, skąd ludność z Berlina wschodniego mogła przejechać do zachodniego)
 • Checkpoint Charlie (jedno z najbardziej znanych przejść granicznych między NRD a Berlinem Zachodnim))
 • muzeum Topografii Terroru *
 • East Side Gallery (galeria - pomnik dla wolności stworzony przez artystów z całego świata na fragmencie Muru Berlińskiego o długości 1316 m)
 • The Wall Museum (muzeum Muru)
Obejrzyj miejsca, w których będziemy na mapie google; zobacz "prawie" realnie w google earth; zapoznaj się ze zdjęciami i opisami osób, które tam były
DŁUGOŚĆ TRASY:
620 km
Termin:
15 października

POZOSTAŁO:

Busowiaki Drogie. Przygotowaliśmy kolejną wyprawę do Berlina. A będzie to Berlin w zachwycie, w refleksji, z chwilą zadumy, a momentami i ze łzą w oku… Dlaczego? Przekonacie się wkrótce. Każda wizyta w tym niesamowitym mieście stwarza chęć powrotu. Tak też działamy. Wracamy wciąż i wciąż. I ciągle się inspirujemy.
Jak zwykle będzie treściwie i intensywnie.

Podział Niemiec i zjednoczenie Niemiec. Miejsca powiązane z historią „budowli”, która niemal w jednej chwili zmieniła życie wielu ludzi. Rozdarła kraj, ale i rozdzieliła rodziny, przyjaciół, znajomych… Fizycznie znajdziemy się w miejscach, które brały udział w zdarzeniach związanych z zimna wojną, poczujemy atmosferę i klimat. Odbędziemy lekcję „na żywym organizmie”

Będziemy na przejściu granicznym Checkpoint Charlie, wystawie „zimnej wojny”, muzeum Topografii Terroru. Zobaczymy East Side Gallery (fragmenty muru z niesamowitym graffiti), wejdziemy do Muzeum Muru Berlińskiego oraz odwiedzimy Miejsce Pamięci Muru Berlińskiego (Bernauer Str). Na naszej trasie nie zabraknie stacji widmo, a mowa tu o wystawie w podziemiach stacji S-Bahn Berlin Nordbahnhof. Dawniej w tym miejscu znajdował się jeden z najważniejszych miejskich dworców dalekobieżnych, z którego odjeżdżały pociągi do Szczecina i wówczas nosił on  nazwę Stettiner Bahnhof. Ponadto przemieścimy się do Pałacu Łez , który był halą odpraw, punktem kontroli i miejscem, przez które wyjeżdżało się z NRD do Berlina Zachodniego. Przed Wami niesamowita lekcja i duża dawka historii (a może i wspomnień …)


pobierz program

Plan wyjazdu:

 • 6:00 wyjazd, Orlen Górczyn, ul. Zgoda, Poznań
 • Miejsce Pamięci Muru Berlińskiego (Wall Memorial / Bernauer Strasse)
  • Centrum Odwiedzających
  • Centrum Dokumentacji
  • Wystawa plenerowa
  • Kaplica Pojednania
 • Berlin Nordbahnhof- stacja graniczna/ stacja widmo
 • Pałac Łez (miejsce, gdzie ludność z Berlina wschodniego mogła wyjechać do zachodniego, o ile przeszli pozytyną weryfikację STASI)
 • Checkpoint Charlie ( w okresie zimnej wojny jedno z najbardziej znanych przejść granicznych między NRD a Berlinem Zachodnim)
  • przejście graniczne
  • wystawa BlackBox Cold War (z zewnątrz)
 • części muru, muzeum Topografii Terroru (dawna siedziba Gestapo) *
 • East Side Gallery (galeria-pomnik dla wolności stworzony przez artystów z całego świata na fragmencie Muru Berlińskiego o długości 1316 m
 • The Wall Museum (interaktywne muzeum muru berlińskiego)
 • 23:59 powrót do Poznania (Orlen Górczyn)
* gdy czas i okoliczności łaskawymi będą

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Ponadto nieskromnie informujemy, że jak widzicie, program bardzo intensywny, dlatego zastrzegamy sobie możliwość drobnych korekt w grafiku.

Krótka historia muru:

 
 • 1946 roku były brytyjski premier Winston Churchill, przedzielił Europę na dwie części.
 • Niemcy podzielono po wojnie na cztery strefy okupacyjne (amerykańską, brytyjską, francuską i rosyjską), a w 1949 roku na dwa niezależne państwa.
 • Berlin Zachodni podzielony był na trzy strefy i stacjonowali w nim żołnierze wszystkich trzech mocarstw. Zachodnia część miasta, także po 1949 roku, posiadała specjalny status i nie była formalnie częścią państwa RFN.
 • Berlin Wschodni znalazł się pod kuratelą rosyjską i był czwartą strefą okupacyjną. Początkowo obie części miasta (wschodnia i zachodnia) żyły wspólnie. Funkcjonował wspólny transport publiczny, mieszkańcy Berlina Wschodniego dojeżdżali codziennie do pracy do zachodniej części miasta, a rodziny odwiedzały się naprzemiennie. Mało kto spodziewał się tego, co nastąpi w nocy 13 sierpnia 1961 roku...
 • W nocy 13 sierpnia 1961 roku, w pełnej konspiracji, rozpoczął się proces tworzenia fortyfikacji, którą znamy dziś pod nazwą Mur Berliński.
 • Mur w swojej ostatecznej formie nie pojawił się jednak z dnia na dzień. Najpierw otoczono granicę Berlina Zachodniego drutem kolczastym, a dopiero w następnych etapach go rozbudowano.
 • Wielu z mieszkańców Berlina Wschodniego i NRD ryzykowało wszystkim, żeby wydostać się ze wschodniej części miasta i znaleźć się w Berlinie Zachodnim
 • Szacuje się, że przez 28 lat istnienia muru z Berlina uciekać próbowało nawet 5000 osób. Większości się to jednak nie udało - i czekało ich więzienie lub w najgorszym przypadku śmierć. Zakłada się, że przez cały okres istnienia muru przy próbie ucieczki zginęło przynajmniej 136 osób, choć nieoficjalne szacunki są nawet dwa razy wyższe. Część z ofiar zastrzelono, inne się utopiły lub zginęły z przemęczenia. Przynajmniej 42 ofiary to dzieci lub młodzież.
 • Upadek muru berlińskiego nastąpił całkowicie niespodziewanie w nocy z 9 na 10 listopada 1989 roku.
 • Reagując na bieżącą sytuację polityczną w dawnych krajach komunistycznych (głównie Polsce i na Węgrzech) władze NRD gotowe były na daleko idące ustępstwa i zdecydowały się na wprowadzenie ułatwień dla obywateli opuszczających kraj. Co jednak kluczowe w tej sprawie - ustawa ta nie została jeszcze parafowana, a służby porządkowe nie otrzymały żadnych nowych instrukcji.
 • 9 listopada 1989 roku stało się jednak coś zaskakującego. Występujący na wieczornej konferencji prasowej rzecznik partii SED Günter Schabowski, wspomniał nagle o zmianach w sposobie przekraczania granicy NRD z zachodem. Schabowski poinformował, że od teraz wizy prywatne będą wydawane bez potrzeby podawania szczegółów. Uczestniczący w konferencji dziennikarze zapytali o datę wprowadzenia zmian, na co Schabowski odpowiedział błędnie, że zgodnie z jego wiedzą wchodzą one w życie natychmiastowo. Kolejnym pytaniem było to, czy zmiany dotyczą także Berlina Zachodniego, na co rzecznik prasowy przytaknął.
 • Wypowiedź ta została błędnie zinterpretowana jako całkowite zniesienie wiz i granicy pomiędzy RFN i NRD. W efekcie czego najpierw setki, a potem tysiące i dziesiątki tysięcy Berlińczyków z obu stron ruszyło w stronę muru. Na taki napływ tłumu nie był gotowy nikt - zaczynając od straży granicznej, a na politykach kończąc. Ostatecznie pod naporem tłumów granice zostały otwarte na oścież, choć do końca istniało ryzyko, że siły porządkowe otworzą ogień. Pamiętajmy, że wciąż obowiązującą doktryną była ta, żeby strzelać do każdego próbującego przekroczyć nielegalnie granicę.


Tam będziemy (szerzej)

Miejsce Pamięci Muru Berlińskiego przy Bernauer Straße
Najważniejszym z monumentów upamiętniających dawny podział miasta jest Miejsce Pamięci Muru Berlińskiego. Obecnie jest to jedyne miejsce, gdzie możemy zobaczyć fragment prawdziwego muru berlińskiego w skali jeden do jednego - czyli szerokiego pasa zamkniętej z obu stron martwej przestrzeni.
Ulica Bernauer Straße stanowiła granicę pomiędzy Berlinem Zachodnim i Wschodnim. Budynki po stronie zachodniej oraz ulica znajdowały się w Berlinie Zachodnim, a zabudowa po stronie wschodniej leżała w granicach NRD. Po zablokowaniu granicy w nocy 13 sierpnia 1961 roku mieszkańcy budynków po wschodniej stronie legalnie mogli co najwyżej spojrzeć na ulicę przy której stoi ich dom, ale nie mogli już na niej postawić stopy!
Dla władz NRD-owskich jasnym było, że taka sytuacja może przysporzyć im wiele problemów. Zaryglowano więc drzwi i okna w budynkach wychodzących na Bernauer Straße, co miało utrudnić ucieczkę, a w kolejnych latach zburzono całą tutejszą zabudowę. Początkowo ulica Bernauer Straße była miejscem wielu brawurowych ucieczek - skakano z okien i dachów, a po wzniesieniu ostatecznej fortyfikacji próbowano podkopów. Przebieg najbardziej znanych podziemnych tuneli uwieczniono na powierzchni.
Stacje widmo - wystawa w podziemiach stacji S-Bahn Berlin Nordbahnhof

Stacje widmo
To wystawa, która skupia się na funkcjonowaniu kolei naziemnej S-Bahn oraz metra U-Bahn po wzniesieniu muru.
Przez pierwsze powojenne lata po podziale Berlina oba miasta współdzieliły sieć metra oraz sieć kolejową. Po wzniesieniu muru infrastruktura kolei podmiejskiej i metra stała się jednym z najbardziej newralgicznych punktów - część linii Berlina Zachodniego przejeżdżała przez stacje leżące w Berlinie Wschodnim, a tunelami można było swobodnie poruszać się pomiędzy oboma miastami.
Rozpoczęto więc operację mającą na celu zlikwidowanie możliwości przedostania się z Berlina Wschodniego na zachód korzystając z infrastruktury kolejowej. W jej trakcie:
 • zlikwidowano część linii S-Bahn i U-Bahn,
 • usunięto część stacji z infrastruktury Berlina Wschodniego, pozostawiając w ich miejsce jedynie małe i nierzucające się w oczy wejścia dla strażników - zniknięcie stacji z krajobrazu miasta miało sprawić, że szybciej zaniknie pamięć o czasach połączonego Berlina,
 • zabarykadowano przejścia pomiędzy stacjami, tunele oraz inne ewentualne drogi ucieczki,
 • zainstalowano system alarmów, które reagowały na dotyk lub stanięcie stopą.

Pałac Łez
To oszklony budynek, który nazywany jest Pałacem Łez. Ta jak na swoje czasy nowoczesna budowla (wzniesiono ją w 1962 roku) z założenia miała wzbudzać sympatię. W środku wylano jednak wiele łez i złamano niezliczoną ilość marzeń.
Pałac Łez był halą odpraw, punktem kontroli i miejscem, przez które wyjeżdżało się z NRD do Berlina Zachodniego. Podróżni po wejściu do budynku kierowani byli do zamkniętej kabiny, w której kontrolerzy dokładnie ich prześwietlali. To od ich decyzji zależała możliwość wyjazdu na "zachód". Po przejściu kontroli pasażerowie mogli przejść specjalnym tunelem w stronę dworca.
Mimo że podróżować do Berlina Zachodniego mogło stosunkowo niewiele osób (seniorzy, osoby podróżujące zawodowo, mieszkańcy odwiedzający rodziny z potwierdzonym powodem), to nawet dla nich wizyta w Pałacu Łez była traumatycznym przeżyciem. Najpierw czekali wiele godzin na zaproszenie do specjalnej, wąskiej kabiny, gdzie następnie byli poddawani przesłuchaniu przez strażnika. Nikt nigdy nie miał pewności, że ostatecznie zostanie przepuszczony przez kontrolę.

Checkpoint Charlie - dawne przejście graniczne
Jedną z najbardziej popularnych atrakcji nawiązujących do podziału miasta jest Checkpoint Charlie, czyli pomnik (w formie budki strażniczej) upamiętniający miejsce jednego z przejść granicznych pomiędzy Berlinem Wschodnim i Zachodnim. Co warte wspomnienia, z przejścia tego korzystać mogły jedynie osoby narodowości innej niż niemiecka - m.in. przedstawiciele dyplomatyczni.
Fragment muru przy Topografii Terroru (miejscu dawnej siedziby Gestapo)
Długi i niemal nienaruszony (widoczne są pojedyncze wyłomy) fragment muru. Miejsce to ma swoją mroczną historię - w czasach hitlerowskich Niemiec znajdowała się tu siedziba gestapo, która została zrównana z ziemią w trakcie alianckich bombardowań. W miejscu dawnego kompleksu wzniesiono muzeum nazwane Topografią Terroru, w którym dowiemy się więcej o działaniach i zbrodniach niemieckiej tajnej policji.
Mur przy muzeum Topografii Terroru jest jednym z najbardziej dających do myślenia miejsc w Berlinie. W przeciwieństwie do innych zachowanych fragmentów muru nie pokrywają go malowidła i inne dodatki - jest to po prostu długi i wysoki rząd ułożonych jedna obok drugiej betonowych płyt

East Side Gallery
Bardzo możliwe, że East Side Gallery jest najbardziej znanym miejscem kojarzonym z Murem Berlińskim. Na wiosnę 1990 roku, na zachowanym fragmencie muru (po jego stronie wschodniej) 118 artystów z 21 krajów stworzyło ponad 100 murali, z których najbardziej znanym jest ten przedstawiający całujących się Leonida Breżniewa oraz Ericha Honeckera (przywódcy NRD).
ESG nazywana jest czasem najdłuższą na świecie galerią sztuki na świeżym powietrzu, i trudno się temu przydomkowi dziwić - pracami graficznymi pokryto około 1300 metrów muru!

The wall Museum
Tu zamiast opisu podamy kilka komentarzy:
 • To muzeum jest świetne! Jest pouczający i wykonany przy użyciu multimediów, dzięki czemu jest naprawdę wciągający. Wspaniale było mieć połączenie filmu, zdjęć i lektury, aby dobrze zrozumieć historię ściany. Zdecydowanie warte odwiedzenia!
 • To małe muzeum naprawdę zainwestowało mnie emocjonalnie. Tyle opowieści o ludziach, których dotknął Mur Berliński. Nie wstydzę się powiedzieć, że płakałem.
 • Odwiedziłem tu wczoraj z moją żoną. . Absolutnie uwielbiałem to miejsce. . personel jest fantastyczny, a muzeum jest doskonałe. W głównej mierze opiera się na filmach i dużych ekranach, ale wymaga czasu, aby wysłuchać wiadomości i informacji oraz ich informacji. Referencje na ekranie od ludzi, którzy próbowali przekroczyć mur. Jest 100 ekranów i projektorów.

przy opracowaniu powyższych tekstów wspomagaliśmy się najlepszą i najbardziej kompetentną stroną
jaką znaleźliśmy o tej tematyce: https://www.podrozepoeuropie.pl/mur-berlinski/


                       
cena: 220 zł zawiera:
Przejazdy, autostrady, zwiedzanie wg programu, ubezpieczenie, opieka pilota.
Dodatkowo trzeba zabrać (gotówka): ok. 33 EUR (wejściówki, bilet komunikacji miejskiej, koszty administracyjno-parkingowe)
PLUS „kieszonkowe” wg uznania.

Co zabieramy?
Picie (może termosik?), proponujemy przygotować wcześniej sznytki (trochę połazimy, zgłodniejemy). Nie zapominamy o foto aparacie i dowodzie osobistym. Maseczka zakrywająca usta i nos są „gadżetem” obowiązkowym (w metrze i miejscach zamkniętych preferowane FFP2). Waluta obowiązująca: EUR.

Przypominamy, w aucie jak zwykle PRZYJEMNIE i KOMFORTOWO

O nas:
Jeździmy w kameralnym gronie, grupy do 16 osób.
Cenimy sobie wyśmienite towarzystwo i radosną atmosferę. Czas wypełniony zwiedzaniem po same brzegi. Więcej o nas - tutaj
Pamiętajcie w aucie gramy po polsku (z płyty, oczywiście), aby radośniej nam było i śpiewamy sobie też (no dobrze, powiedzmy, że podśpiewujemy). Chcesz nas zainteresować ulubioną swą muzyką? Nie ma sprawy, zabierz płyty :)
Przypominamy, z nami zawsze PRZYJEMNIE i KOMFORTOWO
Podczas jazdy „tam” w klimat wprowadzi nas kultowy PINK FLOYD i The Wall.

Informacje małym druczkiem:
 • zapisy: formularz na www lub mail: kontakt@busemzpoznania.pl lub telefonicznie +48 573 327 881
 • kliknięcie „wezmę udział” nie oznacza rezerwacji miejsca
 • wpłata zaliczki jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu wyjazdu zamieszczonego na www.busemzpoznania.pl
 • należy pamiętać o włączonym roamingu
 • w dobie epidemii wydarzenie realizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
 • maseczki ochronne zasłaniające usta i nos (medyczne lub FFP2)
 • nie odpowiadamy za ewentualne zmiany cen wstępów, biletów
 • przed wyjazdem należy obowiązkowo obejrzeć film "Królik po berlińsku"

 
pobierz program
Opinie o nas i naszych wyprawach
opinia
opinia
opinia
komentarze z fb
komentarze z fb
komentarze z fb
Wróć do spisu treści